INFO@TISKIDZ.NL                                                

Oudercommissie

Een oudercommissie van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders.

De taken van de oudercommissie staan in het medezeggenschapsreglement. De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • * de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
  • * het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • * het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • * vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • * de prijs van de kinderopvang.

Hieronder treft u de leden van de oudercommissie:

Voorzitter Elleke

Ik ben Elleke Wiegers, 35 jaar en moeder van 2 mooie meisjes, Lexi en Millie. In het dagelijkse leven ben ik naast moeder en ondernemer een groot liefhebber van koken en bakken (en natuurlijk eten). Tevens wandel ik en reis ik graag en ben ik veel in de natuur te vinden. Als voorzitter van de oudercommissie ben ik het aanspreekpunt voor ouders met vragen en/of opmerkingen, schroom dan ook niet mij een mailtje te sturen als je iets wilt weten of iets kwijt wilt.

Contact:
oudercommissie@tiskidz.nl

Notulist Ramonja

Hallo, ik ben Ramonja van der Wal en woon samen met mijn vriend Hendrikus en 3 zoons (Stijn van 6, Mats van 4 en Luuk van 2 jaar) in Meppel. Ik ben 3 dagen in de week werkzaam als casemanager jeugd binnen de gemeente Emmen. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om hard te lopen en lekker buiten te wandelen met ons gezin. Wij maken al 6 jaar gebruik van een gastouder via TisKidz waar we heel erg blij mee zijn! Inmiddels ben ik al een aantal jaren lid van de oudercommissie om ook hier mijn steentje bij te kunnen dragen.

Lian

Aanmelden oudercommissie TisKidz