INFO@TISKIDZ.NL                                                


Meer toezicht op gastouderopvang

Bron: Boink
Meer toezicht gastouderopvang

Vanaf 2022 wordt er meer gecontroleerd in de gastouderopvang. Gemeenten krijgen hiervoor € 6,4 miljoen per jaar. Met als doel dat gemeenten geld hebben voor meer inspectiebezoeken (door de GGD) en een langere bezoekduur. Op de lange termijn is het doel om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren. Met de intensievere toezicht en handhaving wordt eerst de huidige kwaliteit beter in beeld gebracht.

Dit staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

BOinK wordt door het ministerie van SZW betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de gastouderopvang. Dit zal een langer proces zijn, maar de eerste oriënterende gesprekken hebben al plaats gevonden.


The Daily Mile

30-4-2021

Vol trots willen wij jullie op de hoogte brengen van onderstaande:

Wij mogen als enige gastouderbureau in Nederland deel nemen aan de pilot The Daily Mile. We hopen dus dat er veel gastouders van Tiskidz ons willen helpen.
Daarom willen we jouw en je gastkindjes vragen om mee te doen!

Wat houdt precies The Daily Mile in?


Het is de bedoeling dat er drie keer per week met de kinderen gelopen gaat worden. Hieronder tref jij alle belangrijke informatie aan.
Om te kijken of dit voor meer gastouders haalbaar is/een toevoeging is…..willen we dan met jou vragenlijsten bijhouden om te kijken waar jij tegen aan loopt en of

jij tips hebt om het eventueel makkelijker haalbaar te maken.
In het kader van gezonde gastouderopvang vinden wij dit er heel goed bij passen en lijkt het ons een waardevolle toevoeging.
Ook kunnen we hiermee naar buiten treden zodat we gastouderopvang weer goed op de kaart kunnen zetten! Want net als kinderdagverblijven, BSO en scholen doet ook

gastouderopvang er toe!


Laat het ons weten voor 10 mei of jij wil meedoen. Mocht je nog vragen hebben laat het weten! info@tiskidz.nl


Vraag en antwoord gastouderopvang en Corona


30-4-2021

Groot deel ouders krijgt compensatie coronasluiting rond 28 mei

De meeste ouders krijgen de compensatie voor de kosten van kinderopvang tijdens de coronasluiting uitbetaald rond 28 mei 2021. Dat meldt ouderbelangenvereniging BOinK. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen hierover rond 21 mei een brief.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen op 21 of 22 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan zijn een brief per post of in de persoonlijke digitale berichtenbox van de overheid. De compensatie wordt naar verwachting rond 28 mei uitbetaald aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen.

Peildatum

De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op deze datum bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. Er kan bezwaar worden gemaakt.

Let op: de overheid vergoedt alleen het deel tot het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB, voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

Beschikkingsbrief

Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking (brief waarin staat of en hoeveel compensatie ouders ontvangen). Ouders die zich bij BOinK hebben gemeld worden op de hoogte gehouden en krijgen te zijner tijd een link naar het aanvraagformulier opgestuurd. Zie ook de website van de SVB voor meer info.

Vergoeding van gemeente

Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijvoorbeeld via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente.

Bron: Kinderopvangtotaal

Bron: Boink – belangenvereniging voor ouders.

Opvang doorbetalen bij quarantaine kind of sluiting opvang?
12-03-2021

Er zijn momenteel verschillende corona-gerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Hoe zit het dan met de betaling en de kinderopvangtoeslag? De Rijksoverheid heeft in relatie tot de kinderopvangtoeslag een en ander gecommuniceerd. In dit artikel vullen we die informatie aan met belangrijke aandachtspunten voor ouders. Want als ouders en kinderopvang samen afspraken maken over aangepaste betaling, kan dat (grote) gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag. Lees onderstaande informatie daarom zorgvuldig door om (hoge) terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag te voorkomen. Krijgt u ruildagen aangeboden als compensatie, let dan op de aandachtpunten onderaan dit artikel. Kunt u het met de organisatie niet eens worden over de betaling of compensatie? Lees dan onderaan dit artikel wat u kunt doen.   

Informatie Rijksoverheid - aandachtspunten voor ouders
Rijksoverheid: Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen.  

BOinK: Kiest u in overleg met de organisatie voor deze optie dan is het belangrijk dat u de volledige factuur betaalt. Komt de ondernemer u tegemoet door alleen het deel boven het maximale uurtarief niet aan u te factureren dan heeft dat geen gevolgen voor de kinderopvangtoeslag.   

Rijksoverheid: Wanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit geldt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen.

BOinK: U kunt in overleg met de kinderopvangorganisatie afspreken de factuur niet of deels te betalen voor de periode dat u geen gebruik kon/kan maken van de kinderopvang. Betaalt u de uren die u niet kunt afnemen helemaal niet, dan vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren. Pas in dit geval het aantal uur dat u bij de Belastingdienst heeft opgegeven naar beneden bij. Dat kan op mijntoeslagen.nl of via de speciale kinderopvangtoeslag app van de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u toeslag moet terugbetalen. Als u de factuur weer gaat betalen pas dan ook de gegevens op mijntoeslagen.nl weer aan naar de werkelijke situatie.  

Biedt uw kinderopvangorganisatie aan om de uurprijs voor de niet afgenomen uren aan te passen tot onder het maximale uurtarief van de Belastingdienst of alleen het deel dat u aan kinderopvangtoeslag ontvangt in rekening te brengen? Ook dan moet u actie ondernemen voor de kinderopvangtoeslag. Want beide situaties ziet de Belastingdienst als korting op de uurprijs. En bij een lager uurtarief heeft u recht op minder kinderopvangtoeslag. Pas daarom het uurtarief op mijntoeslagen.nl aan om te voorkomen dat u aan het eind van het jaar kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Als u weer de volledige uurprijs gaat betalen pas dan ook de gegevens op mijntoeslagen.nl weer aan naar de werkelijke situatie.
Let op: de kinderopvangtoeslag wordt in dit geval lager, het is daarom de vraag of deze financiële constructie voor u als ouder voordelig is.
Risico's
Alle tijdelijke constructies, hoe goed bedoeld ook, brengen risico's met zich mee. De facturen van de kinderopvangorganisatie moeten exact overeenkomen met de gegevens die u invult / heeft ingevuld op mijntoeslagen.nl. Controleer dit daarom heel goed en vraag u af of u dit risico wilt lopen.

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de Belastingdienst niet coulant zal zijn bij het berekenen van de definitieve kinderopvangtoeslag aan het eind van het jaar of bij een eventuele controle voor de kinderopvangtoeslag. Daarom is het zo belangrijk dat u voordat u prijsafspraken maakt met de opvang, weet wat de gevolgen hiervan zijn.

Geen compensatie vanuit de overheid
Ondanks ons herhaaldelijke verzoek maakt het ministerie helaas geen budget vrij om ouders en houders in bovenstaande situaties tegemoet te komen. Er is dus geen compensatieregeling voor kinderopvang die niet kan worden afgenomen vanwege quarantaine of bij sluiting door een besmetting op locatie. De Rijksoverheid zegt daarover het volgende:
"In een tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage wordt bij deze kortstondige sluitingen niet voorzien. De tegemoetkoming geldt wel voor de perioden waarin de gehele kinderopvang in Nederland gesloten was (16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 en 16 december 2020 t/m 7 februari 2021, waarbij deze sluiting voor de BSO tot op heden nog doorloopt en daarmee ook de tegemoetkoming voor BSO langer door zal lopen). Hiermee werd de continuïteit van de kinderopvangsector als geheel gewaarborgd en was de kinderopvang in staat noodopvang te verzorgen waar dat nodig was."
Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?  

Geef dat aan bij de kinderopvangorganisatie. Voor u zijn de lasten zwaarder dan voor ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. Mogelijk kan er voor u een andere afspraak worden gemaakt m.b.t. de kosten / doorbetalen van de facturen.

Bent u het niet eens met de facturen / handelswijze van uw kinderopvangorganisatie en komt u er onderling niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om naar de Geschillencommissie Kinderopvang te gaan. Of, als tussenstap contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Het Klachtenloket kan u adviseren en bemiddelen. Indien u de stap naar het Klachtenloket en/of de Geschillencommissie neemt worden we graag op de hoogte gehouden van de uitkomst zodat we met die informatie weer andere ouders kunnen helpen.

10-2-2021

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang tijdens de coronasluiting. Eindelijk is er duidelijkheid voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen: zij kunnen vanaf 1 mei de compensatie voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) opent 1 mei een loket en vanaf dat moment kunnen deze ouders de compensatie aanvragen.

De uitbetaling aan ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april. De regeling voor deze ouders zal op dezelfde manier worden vormgegeven als in het voorjaar. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.

Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen ook nu weer compensatie via hun gemeente.

Bron: Boink.nl

9-2-2021

Wij merken dat er nog veel vragen zijn momenteel.
Hieronder hebben wij een aantal vragen met antwoord staan. Wij hopen dat hiermee een en ander duidelijker zal zijn.

 • Als de gastouder zelf besluit geen opvang te verlenen, of als zij door ziekte/risico (van haarzelf of een huisgenoot) geen opvang kan bieden, moeten ouders dan blijven betalen? Dit is afhankelijk van de bepalingen die gastouders in hun contract of in hun huisregels hebben opgenomen. Uitgegaan moet worden van de normale situatie voor de gastouderopvang.
 • Als een eigen kind van een gastouder in quarantaine moet, kan de gastouder dan opvang verlenen? Als een huisgenoot (dus ook een eigen kind) van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bronen contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatie (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Dit geldt ook voor gastouderopvang aan huis: betrokken huisgenoot mag niet in dezelfde ruimte verblijven of aanwezig zijn als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen.
 • Als de opvang gesloten moet worden vanwege de verscherpte quarantaine maatregelen, moeten ouders dan doorbetalen? Wanneer de opvang gesloten moet worden omdat een kind in quarantaine moet (ongeacht om welke reden) en daarmee de hele groep kinderen en de gastouder, moeten ouders doorbetalen. De reden hiervoor is dat er in dit geval geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst. De opvang zou geleverd worden als geen sprake is van quarantaine. Hierdoor is van een tekortkoming door de opvangorganisatie/gastouder geen sprake.Als de opvang gesloten moet worden omdat de gastouder ziek geworden is, om welke reden dan ook, geldt dat er uitgegaan moet worden van de normale situatie, dus het beleidsplan en het contract die de gastouder met de ouder heeft.
 • Krijgen gastouders ook voorrang bij het testen? Ja, vanaf 8 februari 2021 hebben gastouders ook voorrang bij het testen. Er is een voorrangsverklaring nodig. Als de gastouder klachten heeft zoals neusverkoudheid, keelpijn, een lichte hoest en/of verhoging, kan er gebruik gemaakt worden van de voorrangsprocedure. Gastouders kunnen via het gastouderbureau of in het uiterste geval de brancheorganisatie Nysa een voorrangsverklaring krijgen. Hierna kan een testafspraak gemaakt worden met de GGD. Let op: De voorrangsregeling werkt alleen als iedereen hier alleen gebruik van maakt als het écht nodig is. Deze mogelijkheid geldt niet voor huisgenoten van de gastouder.
 • Geldt de tegemoetkoming in de eigen bijdrage ook voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang?oor de periode 16 december tot 8 februari 2021 geldt dat de compensatie van de eigen bijdrage tot het maximaal uurtarief geldt voor alle ouders, mits zij hun facturen doorbetaald hebben. Omdat vanaf 8 februari de gastouderopvang weer open is stopt de tegemoetkoming in de eigen bijdrage vanaf dat moment.


3-2-2021

De kinderopvang, gastouderopvang en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft voorlopig gesloten. De kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen BSO-locatie voor noodopvang.


Gastouderopvang valt niet onder BSO!

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen de ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt om, binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan.

De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Vanaf 8 februari vervalt de compensatie regeling voor gastouderopvang.1-2-2021

Basisscholen en dagopvang open, BSO dicht

LET OP: met betrekking tot gastouderopvang en de compensatieregeling komt nog een aparte mailing. Wij zijn nog in afwachting van verdere informatie hier omtrent.

Gisteren heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 8 februari de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open zal gaan.

olgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden.

De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De compensatieregeling zal voor de BSO door blijven lopen, voor de dagopvang stopt het.

Aanscherping maatregelen
Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderdagopvang verder te beperken. Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe de dagopvang en de scholen hiermee om kunnen gaan. Op basis van die voorstellen komt het kabinet, in overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners, op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Bij klachten moeten kinderen naar huis en als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine.

BK, BMK en BOINK zijn onafgebroken in overleg over deze aanvullende maatregelen. Uitgangspunt moet wat ons betreft zijn dat de maatregelen werkbaar zijn voor alle betrokken partijen: houders, medewerkers, kinderen en ouders. Ook zullen wij zo spoedig mogelijk alle beschikbare informatie ook voor de gastouderopvang toepasbaar maken en communiceren.


Bron: Brancheorganisatie kinderopvang


Geldt de sluiting voor gastouderopvang?

Gastouderopvang blijft open!
Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

18-01-2021

De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot en met 7 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het coronavirus als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland en over de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving. Daardoor is het niet mogelijk om basisscholen en kinderopvanglocaties eerder te openen. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel mogelijk worden voorkomen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. De sluiting van het basisonderwijs en de kinderopvang draagt hieraan bij.

Geldt de sluiting voor gastouderopvang?

Gastouderopvang blijft open!
Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Facturen doorbetalen: compensatie loopt door

Voor de kinderopvang blijft het verzoek aan ouders om de facturen door te blijven betalen gedurende de sluiting. Ouders ontvangen een tegemoetkoming voor de gehele sluitingsperiode van de kinderopvang. In dit geval tot en met 7 februari.

Wanneer weer open?

Begin februari wordt opnieuw afgewogen of het basisonderwijs en de kinderopvang open kunnen. Dit wordt meegenomen in de heroverweging van alle lockdown-maatregelen.

Hoe gaat het met de uren registratie en betalingen tijdens de lockdown?

Als u geen gebruik maakt van uw gastouder tijdens deze periode, dan dient u de uren die u heeft doorgegeven aan de belasting voor de kinderopvangtoeslag door te betalen. Uw gastouder dient op de hoogte te worden gebracht van dit aantal uren zodat zij deze kan invoeren in de maandstaat.
Maakt u wel gebruik van de gastouder tijdens de lockdown? Dan dient u in elk geval de uren die u aan de belasting heeft doorgegeven door te betalen. Komt u boven dit aantal uren, dan dient u die ook te betalen, u maakt immers gebruik van de opvang.

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

- Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

- Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.

 1. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouder die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.


2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.


Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.

Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?’

Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Nee. In 2020 en 2021 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op de kinderopvangtoeslag in stand. U hoeft daarom geen wijziging door te geven als u minder uren werkt. Als uw inkomen hierdoor lager is of het uurtarief van uw gastouder is veranderd, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Vragen over de noodopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Voor wie is er noodopvang beschikbaar?

Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Door wie wordt noodopvang geboden?

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.

Bron: https://www.voorwerkendeouders.nl/vraag-en-antwoord/


Lijst van cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.


Maximum uurvergoeding gastouderopvang 2021

De maximum uurprijzen voor de kinderopvang worden in 2021 waarschijnlijk verhoogd met 3,5 procent. Dat staat in het ontwerpbesluit dat staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding (kinderopvangtoeslag) per uur opvang.
De maximum uurprijs voor gastouderopvang stijgt van 6,27 euro (2020) naar 6,49 euro in 2021.


Nieuwe versie Protocol Kinderopvang

december 2020

Protocol Kinderopvang versie 10 december_arcering.pdf
Poster voorzorgsmaatregelen kinderopvang.pdf


Nieuwe versie beslisboom 0 jaar t/m groep 8

1-12-2020


De meest actuele versie van de beslisboom is van 30 november. Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM.

Let op! Wanneer een medewerker op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen

Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM_021220.pdf.pdf

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang voor ouders die geen toeslag ontvangen, is rond!

Langs deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van de compensatie regeleing voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Lees dit goed door, want er is actie vereist om aanspraak te maken op een compensatie!

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/compensatie-eigen-bijdrage-kinderopvang-voor-ouders-die-geen-toeslag-ontvangen-is-rond/


Gastouderopvang en het corona virus


Onze gastouders kunnen noodopvang aanbieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze bemiddelingsmedewerksters. De noodopvang verloopt in samenwerking met de gemeenten.

3-6-2020

Website SVB ‘Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage’ online*

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de gastouderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed. Het maximum voor de gastouderopvang bedraagt € 6,27

Communicatie naar ouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

Over welke periode geldt de compensatie van de eigen bijdrage van ouders?
Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed van de overheid (SVB*) over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid rond 8 juli. * SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie keert o.a. de kinderbijslag uit aan ouders.


29-5-2020

Sinds deze week is er een speciale pagina op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de Rijksoverheid tot het maximale uurtarief Kinderopvangtoeslag.

Deze pagina is terug te vinden op https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/

Op de pagina kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, hoe de vergoeding berekend wordt en welke stappen de ouders kunnen ondernemen als zij het niet eens zijn met de hoogte van de berekende vergoeding. Tevens staat er een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden vermeld.

Eind juni ontvangen ouders, die recht hebben op een vergoeding, een brief van de SVB. In de brief staat vermeld dat de vergoeding in 1x wordt uitbetaald en deze uitbetaling zal rond 8 juli as. plaatsvinden.

Willen ouders de berekening en de hoogte van de vergoeding inzien dan is dit mogelijk door met DigiD in te loggen op de website van de SVB. Tevens kunnen ouders daar inzien op basis van welke gegevens vanuit de Belastingdienst (Toeslagen) de vergoeding is berekend. Dit is vanaf 20 juni as. mogelijk.

25-5-2020

Beste gastouders en ouders,

Hierbij weer een update aangaande corona en de kinderopvang.
Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie op een rij gezet.

Mochten er toch nog andere vragen zijn dan horen wij dit graag.

Wat verandert er na de gehele openstelling per 8 juni voor de kinderopvang?
De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf 8 juni weer regulier open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de bso terecht.
De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar), en de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Dit geldt ook voor de peuteropvang (gemeentelijk gesubsidieerd en niet gesubsidieerd aanbod).

Wat betekent dit voor de compensatie die ouders ontvangen voor hun eigen bijdrage?
Vanaf 11 mei stopt de vergoeding van de eigen bijdrage die betaald wordt boven de maximale vergoeding van € 6,27 en die door de gastouder en het gastouderbureau worden uitbetaald. Later deze week volgt nog een mail over deze vergoeding over de maand april en mei.
Vanaf 8 juni stopt de vergoeding van de eigen bijdrage die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de gehele factuur tot een maximum van € 6,27 voor de gastouderopvang.

Wat betekent devolledige openstelling voor de noodopvang?
Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
Tot 8 juni is de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden alleen nog beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Welke mogelijkheden voor noodopvang zijn er voor ouders die in cruciale beroepen werken?
Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

Is er voor Pedagogisch Medewerkers en gastouders de mogelijkheid zich te laten testen op het coronavirus?
Een medewerker in de kinderopvang met ten minste 24 uur symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts, kan getest worden. Medewerkers kunnen contact opnemen met de bedrijfsarts en gastouders rechtstreeks voor een test door de regionale GGD.

Wanneer moet een medewerker komen werken?
Het protocol kinderopvang geeft aan dat personeel/gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius thuis moeten blijven en worden getest op COVID-19. Totdat de uitslag bekend is blijft de medewerker thuis. Als de medewerker negatief is getest of 24 uur klachtenvrij, kan de medewerker weer aan het werk.

Hoe moet de 1,5 meter regel worden nageleefd in de kinderopvang?

 • afstand tussen volwassenen: 1,5 meter
 • géén afstand tussen kinderen 0-12 jaar
 • géén afstand tussen kind 0-4 jaar en gastouder/PMer
 • afstand tussen volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar: 1,5 meter voor zover mogelijk

Wat zijn de richtlijnen voor vervoer door de bso van en naar de scholen?
Vanaf 11 mei gelden voor het vervoer van en naar de bso de algemene uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het protocol kinderopvang. De volgende richtlijnen gelden daarom ook in het vervoer:

 • 1,5 meter afstand houden tussen kinderen is niet nodig;
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard;
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard.

Kinderen mogen net als voor de coronacrisis, vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen, en 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.

Het protocol kinderopvang treft u hier:
Protocol Kinderopvang (15-5).pdf

19-5-2020

Ouders uit spagaat dankzij openstelling scholen en kinderopvang

#BKnieuws

Vanavond liet Premier Rutte tijdens de persconferentie van het Kabinet weten dat het basisonderwijs en kinderopvang vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Dit betekent dat scholen en buitenschoolse opvang (bso) vanaf die datum volgens hun gebruikelijke openingstijden open zijn. Branchepartijen (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Brancheorganisatie Kinderopvang) zijn opgelucht dat het Kabinet gekozen heeft voor duidelijkheid aan ouders, kinderopvang en scholen door één datum te geven waarop scholen en kinderopvang weer volledig opengaan. Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan.

De premier richtte zich direct tot jongeren, om hen te bedanken voor de inspanning die zij plegen. Hij riep jongeren op om mee te denken over de corona-aanpak. Een geweldig gebaar van onze Minister President.

Kinderen kunnen vanaf 8 juni weer een hele dag naar school en bso’s kunnen hierdoor net als voor de sluiting van kinderopvang en onderwijs, aansluiten op de tijden van de scholen. Het kabinet faciliteert hiermee alle werkende ouders die gebaat zijn bij duidelijkheid; een volledige werkdag zonder de spagaat waarin arbeid, zorg en thuisonderwijs moet worden gecombineerd. Zeker gezien de aangekondigde versoepelingen van het kabinet om vanaf begin juni veel sectoren weer te laten starten, is een gelijktijdig en voor 100% opengaan van onderwijs en kinderopvang, een voorwaarde. Premier Rutte gaf aan dat de komende dagen meer duidelijkheid wordt gegeven over de openstelling.

Vergoeding eigen bijdrage ouders
Tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de bso, loopt de compensatieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door. Deze regeling zorgt ervoor dat de overheid de eigen bijdrage van ouders vergoedt


30-4-2020

Beste gastouders en ouders,

Wij merken dat er veel vragen zijn over de opvang na 11 mei.

Vanaf 11 mei mag de opvang weer volledig open. Kinderen van 0-13 jaar mogen weer gebruik maken van de opvang op de dagen die ze normaal gesproken ook kwamen.

Zoals bij iedereen bekend gaan de scholen nog niet volledig open. Soms gaan je kinderen op een andere dag naar school dan dat je opvang nodig bent.

Hieronder de meest gestelde vragen met de antwoorden: (Bron: Rijksoverheid.nl)

Misschien hebben jullie nog andere vragen, maar wij weten helaas ook nog niet alle antwoorden. De brancheorganisatie heeft alle vragen verzameld en zijn bezig met de antwoorden hierop. Zodra wij deze hebben zullen wij dit weer op de mail zetten. Wij vinden het heel vervelend dat wij nog niet op alle vragen antwoord kunnen geven, maar we willen wel de juiste antwoorden verstrekken zodat we straks geen toezeggingen hoeven terug te draaien.

Als bijlage hebben wij protocol gastouderopvang toegevoegd.

De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders ook na 11 mei de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage?

Ja. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Voor wie is de vergoeding bedoeld?

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders.

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Als u per maand een verschillend aantal uren afneemt bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaal gesproken deze maand afgenomen zou hebben. U doet dus alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is tot 11 mei alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan raadt de overheid u dringend aan om tot 11 mei 2020 thuis te werken (als dat kan). Ook na 11 mei blijft het advies zo veel mogelijk thuis te werken waar dat kan. U kunt dan wel weer gebruik maken van kinderdagopvang en gastouderopvang, en gedeeltelijk van buitenschoolse opvang.

De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen? (let op gastouderopvang valt niet onder BSO)

Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.
Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Hoe verloopt de noodopvang nadat de scholen voor de helft opengaan na 11 mei, waarbij de BSO zich aan het ritme van de scholen aanpast?

Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.

23-4-2020

Vergoeding

De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders ook na 11 mei de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage?

Ja. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Voor wie is de vergoeding bedoeld?  

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

22-4-2020

Na aanleiding van de persconferentie gisteravond:

Tot 11 mei blijven de regels zoals ze nu zijn voor de gastouderopvang. Dus alleen mensen die werken in vitale beroepen kunnen de kinderen naar de gastouder brengen. Zijn de kinderen of hun ouders ziek, of is de gastouder ziek, dan mogen de kinderen niet naar de gastouder. De gastouder schrijft de uren die zij normaal had gemaakt gewoon door, let op hou rekening met de uren die ouders bij de belasting hebben doorgegeven! Ouders ontvangen hun eigen bijdrage tot de maximale vergoeding van € 6,27 terug via de belastingdienst. De belastingdienst maakt dit in juni of juli rechtstreeks naar de ouders over. Sommige ouders betalen meer dan de maximale € 6,27. Hierover krijgen deze ouders een mail van TisKidz hoe dit bedrag verwerkt zal worden. Gastouders die niet in de risicogroep zitten blijven beschikbaar voor noodopvang.

Vanaf 11 mei gaat de gastouderopvang weer open. Ook de bassischolen gaan open op gepaste wijze. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Gastouders die kinderen opvangen vanaf 4 jaar mogen voor- en naschoolse opvang bieden, onder schooltijd kunnen de kinderen op school worden opgevangen. Pedagogische medewerkers, gastouders en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.

Zit jij als gastouder in de risicogroep dan kun je de kinderen niet opvangen, voor deze ouders zal via de gemeente een alternatief gezocht worden. Hiervoor kunnen ouders contact met TisKidz opnemen.
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend. Willen ouders noodopvang bij jou als gastouder, maar zit jij al “vol” met de kind-aantallen dan graag contact opnemen met TisKidz, wij gaan dan met de gemeente kijken hoe we de noodopvang voor deze ouders kunnen regelen.

De overheid blijft de eigen bijdrage tot € 6,27 voor de kinderopvang vergoeden aan ouders in elk geval tot 11 mei.

17-4-2020

Goed nieuws voor ouders die gebruik maken van de kinderopvang: de eigen bijdrage van de kinderopvang wordt rechtstreeks naar je overgemaakt. Alle betrokken partijen zijn al sinds de sluiting van de kinderopvang in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het terugkrijgen van de eigen bijdrage van de kinderopvang. Dat is nu gelukt.

De feiten op een rij:
De factuur van de kinderopvang bestaat eigenlijk uit drie delen: de kinderopvangtoeslag, jouw eigen bijdrage en een stuk wat boven de maximum uurprijs ligt. Voor de duidelijkheid; De overheid betaalt de kinderopvangtoeslag tot een bepaald maximum uurprijs. De maximum uurprijzen voor 2020 zijn € 8,17 voor de dagopvang, € 7,02 voor de BSO en € 6,27 voor de gastouderopvang. Alles boven die uurprijs betaal je als ouder zelf en zit in jouw eigen bijdrage. Dus als jouw opvang 8,50 euro per uur vraagt voor de dagopvang, dan betaal je 0,33 cent per uur zelf.
De overheid gaat jouw eigen bijdrage min het stukje boven het maximum uurtarief rechtstreeks naar je overmaken.
Dit doen ze in 1x in juni of uiterlijk juli. Je moet dus nog geduld hebben. We blijven je vragen om de factuur gewoon te betalen zodat de kinderopvang de noodopvang kan verzorgen.
De Belastingdienst weet hoeveel je terug moet krijgen en geven dit door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij maken het geld in 1x naar je over.
De SVB gaat een helpdesk inrichten voor al je vragen en als je mogelijk beroep of bezwaar in wilt dienen. Dit is nu nog niet open.

De brancheorganisaties kinderopvang hebben aangeboden dat kinderopvangorganisaties het verschil boven het maximum uurtarief (in ons voorbeeld de 0,33 cent per uur) terug te betalen aan ouders. Dit klopt ook volgens de privaatrechtelijke relatie die je hebt als ouder met de kinderopvangorganisatie. Wij gaan ervan uit dat je dit stuk dus ook gewoon terug krijgt. Het is echter aan de kinderopvangorganisatie of ze dit wel of niet doen. Let op: in de algemene voorwaarden van de kinderopvang kan een uitzondering gemaakt zijn voor noodsituaties. Hier kunnen zij zich op beroepen. Ga dit na!

Ook kan het zijn dat je meer of minder van de SVB overgemaakt krijgt. Dit kan komen doordat er gebruikt wordgemaakt van een aantal gegevens op een specifieke datum. Deze kunnen niet altijd actueel zijn. Het kan daarom zijn dat je net iets meer of minder terug krijgt.

Belangrijk blijft om je rekening te blijven betalen.
De regeling geldt ook voor ouders met cruciale beroepen die nu gebruik maken van de noodopvang.


Er blijft in sommige situaties een bedrag over dat jij als ouder betaald, want de uurprijs kan soms iets hoger zijn dan de maximale vergoeding van € 6,27

Hiervoor stelt de overheid het volgende: Het voorstel is de ouderbijdrage boven het maximum uurtarief te verdelen tussen gastouder en gastouderbureau naar rato van de omzet.

Hoe wij dit gaan doen moeten wij nog uitwerken en uiteraard nog met alle gastouders waarbij dit aan de orde zal zijn bespreken. Hierover volgt later meer!


Voor alle gastouders: wij zijn hard bezig te bedenken hoe we dit voor een ieder zo goed mogelijk kunnen oplossen. Als jij boven het uurtarief uitkomt van € 6,27 inclusief de bemiddelingskosten denk dan vast met ons mee! Het zou voor ons erg prettig zijn als jullie ons mailen met jullie eigen ideeën hierover zodat we dit samen kunnen oplossen.

16-4-2020

Noodopvang op het woonadres van een beroepskracht

(Bron: kinderopvang.nl)
16 april 2020

#wijvanBK

De Brancheorganisatie Kinderopvang krijgt signalen binnen dat in sommige gemeenten 24/7 noodopvang wordt georganiseerd door kinderen op te vangen op het woonadres van een beroepskracht of dat een beroepskracht bij een vraagouder kinderen opvangt. Wij adviseren onze leden nadrukkelijk hieraan niet mee te werken.

We begrijpen goed dat deze vorm van noodopvang voortkomt uit de behoefte om daar waar mogelijk de ouders die werken in cruciale beroepen te ondersteunen, maar de risico's zijn onaanvaardbaar hoog.

Het uitgangspunt is dat de noodopvang zoveel mogelijk plaatsvindt op een bestaande, in het LRK geregistreerde voorziening voor kinderopvang of gastouderopvang. Noodopvang kan onder omstandigheden ook op een niet geregistreerde locatie plaats vinden (zoals een school). Die moet dan wel bij de gemeente bekend zijn als noodopvanglocatie.

Opvang door een beroepskracht bij zichzelf thuis is niet mogelijk. Deze opvang brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee voor de (emotionele) veiligheid en de gezondheid van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het vier-ogenprincipe, de mogelijke aanwezigheid van niet in het PRK geregistreerde huisgenoten en de brandveiligheid.


15-4-2020

(Bron: kinderopvang.nl)
Noodopvang meivakantie: scholen en kinderopvang gezamenlijk verantwoordelijk
15 april 2020

#BKinactie

We dragen met elkaar, onderwijs en kinderopvang, gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. De gemeenten hebben daarin een coördinerende rol.

De aankomende meivakantie leidde bij een groot aantal kinderopvangorganisaties tot vragen over de organisatie van de noodopvang. Dit vraagstuk speelt vooral bij een eventuele samenloop vanaf 29 april van:

 • de openstelling van de reguliere kinderopvang; en
 • de vakantieopvang die wordt geboden in verband met de meivakantie; en
 • een continuering van de noodopvang.

Na overleg met alle betrokken partijen – onderwijs, kinderopvang, gemeenten en ouderorganisaties – is nu duidelijk dat de noodopvang een verantwoordelijkheid blijft van alle partijen. We dragen binnen het huidige regime, met de regiefunctie van de gemeenten, als primair onderwijs en kinderopvang gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. De noodopvang voor kwetsbare kinderen die in een onveilige situatie verkeren wordt ook in deze periode voortgezet.

Bij knelpunten zullen onderwijs en kinderopvang gezamenlijk zoeken naar oplossingen, waarbij de gemeente coördineert. Dit kan maatwerk per regio zijn. Het belang van kinderen en hun ouders staat hierbij voorop.


14-4-2020

(Bron: kinderopvang.nl)

Kabinet wil compensatie mogelijk direct aan ouders overmaken:
14 april 2020

#BKnieuws

Het kabinet kijkt of de compensatie voor de kinderopvang direct aan ouders overgemaakt kan worden in plaats van via de opvangorganisaties. Binnen enkele dagen wordt er meer duidelijkheid verwacht, blijkt dinsdag in een Kamerdebat over het noodpakket om de coronacrisis te bestrijden.

"We onderzoeken nu om de eigen bijdrage tot maximaal het uurtarief rechtstreeks over te maken aan de ouders", aldus Van Ark. Zij verwacht de regeling binnen enkele dagen uit te werken. Dat gebeurt in samenwerking met de Belastingsdienst die verantwoordelijk is voor de kinderopvangtoeslag.

Het gaat om de eigen bijdrage min de inkomensafhankelijke toeslag die ouders krijgen.

9-4-2020

Bericht inzake compensatieregeling, (bron: kinderopvang.nl):

Vanaf het moment dat SZW heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt, wordt er door SZW en de drie branchepartijen – BK, BMK en BOinK – hard gewerkt aan een regeling. Het oorspronkelijke idee om ouders door hun eigen Kinderopvangorganisatie te laten terugbetalen heeft twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt daarbij in het geding en de uitvoering van ruim vijfhonderderdvijftigduizend betalingen vormt voor de ruim vierduizend aanbieders wel een hele grote belasting.

Het heeft daarom voor ons als branchepartijen sterk de voorkeur om de compensatie van de eigen bijdrage rechtstreeks door de overheid aan de ouder uit te laten betalen.

Wetgeving en het borgen van een zo foutloze uitvoering vormt bij het ontwerpen van de regeling daarbij de grootste uitdaging. Zowel SZW als branchepartijen voelen de urgentie maar de complexiteit van de uitvoering vraagt nu eenmaal tijd. De regeling komt er maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt.

1-4-2020

Beste ouders en gastouders,

Zoals jullie gisteren hebben vernomen zijn de maatregelen door het kabinet verlengd tot en met 28 april 2020.

Dat betekend dat wij op dezelfde voet verder gaan zoals afgelopen periode, gastouderopvang is alleen open voor noodopvang.

De gastouders schrijven de uren die normaal gesproken worden afgenomen. Maken ouders normaal gesproken gebruik van flexibele opvang dan schrijft de gastouder de uren die al vast stonden door, was er nog geen afspraak gemaakt over deze uren dan schrijft de gastouder gemiddelde uren door (dus een gemiddelde van het afgelopen jaar).

Ouders krijgen t/m 28 april hun eigen bijdrage die ze voor de kinderopvang betalen terug. Hoe die teruggave georganiseerd wordt is nog niet bekend. Daarover wordt nog uitgebreid overleg gevoerd tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit via mailing en Sociale Media laten weten.

Ouders die in vitale beroepen werken kunnen dus gebruik maken van de gastouderopvang, er is hier geen harde eis dat beide ouders in een vitaal beroep moeten werken.

Kinderen die hoesten, verkouden zijn, koorts hebben mogen niet worden opgevangen! Als gezinsleden van de opvangkinderen koorts hebben dan mag het kind ook niet opgevangen worden! Is de gastouder ziek of één van haar huisgenoten, dan mag de opvang daar niet plaatsvinden. Heeft u vervanging nodig laat het ons weten!

TisKidz moet de noodopvang uren elke maandag doorgeven aan de diverse gemeenten. Willen de gastouders er zorg voor dragen deze uren voor 12 uur op maandag aan ons door te geven! Gemeenten houden een lijst bij zodat zij weten waar eventueel nog plek is voor kinderen indien deze gebruik moeten maken van noodopvang. Daarnaast bekijken zij hoeveel er extra gewerkt wordt door de gastouders.

Zijn er vragen stel deze dan bij voorkeur via e-mail, zo blijven wij goed bereikbaar voor gemeenten en ouders die noodopvang nodig hebben!

Met vriendelijke groet,

Jannie en Claudette @TisKidz
www.tiskidz.nl


25-3-2020

Beste gastouders en ouders,

Langs deze weg nog een update aangaande het doorgeven en schrijven van uren tijdens de Corona crisis.

Jullie schrijven de contract uren ( dit zijn de uren die de kinderen normaal gesproken komen ) zoals jullie gewend zijn. Voor flexibele contracten mag je de uren schrijven die waren doorgegeven of als er geen uren doorgegeven waren voor de maand dan mag je het gemiddelde schrijven van de afgelopen periode.

Nood opvang uren; dit zijn de uren die de kinderen normaal gesproken niet komen, deze moet je in Rosa noteren als noodopvang uren. Dit zijn dus ook de uren die de kinderen normaal op school zitten. In principe kunnen alle kinderen onder schooltijden op school terecht, dit is kosteloos. Dus als jij als gastouder deze kinderen wil opvangen dan mag dat uiteraard, maar daarvoor mag je dus geen extra uren schrijven.

In Rosa kunnen jullie inmiddels Noodopvang aanklikken. Hier kun je alle uren die je maakt als noodopvang noteren, hiervoor wordt dan € 0,00 berekend door het systeem. Het is belangrijk dat deze uren correct worden genoteerd, wij moeten deze doorgeven aan de gemeente. In sommige gevallen hebben gemeenten een ander beleid. Wij zijn die bij elke gemeente aan het opvragen. Lees onderstaande goed door!

Graag nog wekelijks apart de uren doorgeven aan TisKidz, wij moeten dit terug koppelen aan de gemeenten, per week!

Kosten (extra) gastouderopvang


Ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en gebruik moeten maken van opvang kunnen terecht bij hun eigen gastouder. Voor de reguliere uren ontvangen de ouders kinderopvangtoeslag en loopt de urenregistratie door zoals in de gewone opvangsituatie. Als er vanuit het werk een beroep op deze ouders wordt gedaan waardoor zij extra gebruik willen maken van de opvang dan hoeven ouders geen extra kosten te betalen voor deze opvang. Dit zijn noodopvang uren. Als de gastouder extra kosten maakt voor het bieden van extra opvang is het van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) deze extra uren goed registreert. Dit kan in Rosa onder noodopvang, zodat deze uren goed geregistreerd staan. De gemeente zal vanuit haar coördinerende rol in de noodopvang misschien deze extra kosten betalen. Hierover kan de gemeente samen met de gastouder afspraken maken.


We weten inmiddels van een aantal gemeenten hoe ze dit gaan coördineren:

Gemeente Hoogeveen betalen de extra kosten aan de gastouder, de gastouder dient hiervoor contact op te nemen met de gemeente. TisKidz is hierin de contactpersoon.
Gemeente Heerenveen laat weten dat zij nog bezig zijn aangezien zij nog bezig zijn met het uitwerken van dit soort afspraken.

Verder willen wij laten weten dat alle gastouders zich aan de richtlijnen moeten vanuit het RIVM, dit is dus niet de eigen keuze van de gastouders of van TisKidz. Deze regels zijn er voor onze veiligheid / gezondheid! Hiervoor willen we dan ook begrip vragen van iedereen!


Wanneer moet de noodopvang stoppen?

 • Wanneer een kind verkouden is, niest, een loopneus heeft en/of koorts heeft kan het niet meer gebruik maken van de noodopvang.
 • Wanneer één van de leden van het gezin van de vraagouder koorts heeft, moeten alle familieleden binnen blijven en mag het kind dus geen gebruik maken van de noodopvang.
 • Wanneer de gastouder en/of een huisgenoot zelf niest, keelpijn of een loopneus, licht hoest óf koorts heeft, moet de noodopvang stopgezet worden.
 • Wanneer de gastouder, huisgenoot of eigen kind tot de door de overheid benoemde risicogroep behoort kan deze gastouder geen noodopvang bieden, omdat het RIVM adviseert zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Gastouders mogen alleen opvang bieden aan kinderen waarvan ouders in de vitale sector werken! Dit dient in elk geval 1 van de ouders te zijn!

Met vriendelijke groet,

Jannie en Claudette @TisKidz


21-3-2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug:

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4366598144


20-3-2020

Beste gastouders,

Als jij noodopvang doet dan graag bijhouden welke uren noodopvang zijn gewerkt per kind, en ook noteren voor welke kinderen jij noodopvang verzorgt. Wij willen dan graag wekelijks van jullie een lijstje met deze gegevens ontvangen. Dit moeten wij bijhouden voor de gemeente.

Onderstaand lijstje moeten wij ontvangen:

Naam + achternaam kind          
tijden noodopvang       
wel / geen normale werkuren voor mij als gastouder

Schoolgaande kinderen.
Als kinderen normaal naar school gingen dan is er nu noodopvang mogelijk op school, scholen zijn verplicht dit te regelen voor de ouders die werken in cruciale beroepen. Is dit niet geregeld, dan kunnen ouders de gemeente bellen. Of kunnen jullie als gastouders en ouders met school contact opnemen en overleggen hoe te handelen. Maar jij als gastouder kan hier ook een rol spelen, als jij wel plek hebt voor de kinderen dan is het fijn als ze door jou kunnen worden opgevangen. Deze uren noteer je dan als noodopvang uren. Je berekent deze uren dus niet bij het invoeren van de maandstaten. Branche organisaties, gemeenten en Rijksoverheid bekijken achteraf of er een compensatie zal komen voor deze gemaakte uren. Uiteraard is het zo dat jullie de meeste uren al betaald krijgen door ouders die hun kinderen nu niet mogen brengen. Zet dat op het lijstje van geboden noodopvang erbij; Dus als je noodopvang hebt geboden zet je erbij of je die uren normaal ook werkt of dat het voor jou echt extra werk-uren zijn.

Laten we elkaar zo goed mogelijk helpen en daar waar kan klaar staan. We moeten het samen doen! Het kan niet zo zijn dat ouders die in de cruciale beroepen werken de dupe worden van deze situatie en dat wij als gastouderopvang er beter van worden!


Onderstaande is vandaag gecommuniceerd vanuit de gemeente Weststellingwerf:

De scholen zorgen voor opvang van hun leerlingen onder schooltijd. Deze lijn volgen we ook in de gemeente. Als jullie in gezamenlijkheid voor een andere oplossing kiezen kan dat. Maar wij volgen wel deze lijn. Mocht er bij jullie uitval zijn van een gastouder dan is het goed dat school dan ook weer aangehaakt kan worden. Dus graag in overleg met de school de opvang invullen.


Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de (nood)opvang?

Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor deze ouders gratis.

Deze mail is alleen naar gastouders verzonden! Wel staat dit ook op onze website en in ons portaal zodat ouders ook dit schrijven kunnen inkijken.

Met vriendelijke groet,

Jannie en Claudette @TisKidz


19-3-2020

Beste ouders en gastouders,


Dringende oproep voor al onze gastouders:

Wij willen van al onze gastouders een overzicht ontvangen via de mail met daarin de volgende gegevens:
Welke dagen en tijden ben jij beschikbaar om eventueel noodopvang te bieden?
Ook als jij geen noodopvang kan bieden willen we graag bericht, met reden waarom dit niet kan (bijvoorbeeld vanwege ziekte).
Op deze wijze kunnen wij een overzicht maken per regio om ouders die zonder opvang zitten en in een vitaal beroep werkzaam zijn naar jullie door te verwijzen.
Mailen kan naar claudette@tiskidz.nl of jannie@tiskidz.nl (gelieve niet telefonisch of via what’s app doorgeven)
Lees onderstaand bericht ook goed door!


Bron: kngo


Ik vang een kind (van ouders met een cruciaal beroep) op van een andere gastouder, omdat zij ziek is. Krijg ik daarvoor betaald?

Alle kinderopvang wordt momenteel doorbetaald voor de uren die normaal gemaakt worden. Binnen die uren wordt je dus gewoon betaald, ook al is dat niet voor de kinderen die je normaal in je opvang hebt. Wat als er meer uren nodig zijn dan oorspronkelijk wordt afgenomen bij de noodgastouder? In de hele kinderopvang maken ouders dan gebruik van de ontstane capaciteit en hoeven niet méér te betalen. Voor die capaciteit wordt namelijk al betaald, door de andere ouders. Dat geldt ook voor de gastouderopvang.
Dus meer uren kan alleen als de gastouder die uren ook beschikbaar heeft. Die worden gedekt omdat andere ouders doorbetalen. De ouders worden daarvoor gecompenseerd in de eigen bijdrage. Die regeling moet wel nog gemaakt worden, daar is men druk mee bezig.

Het maakt dus niet uit waar een kind opgevangen wordt. We zijn in deze tijd 1 kinderopvang. 1 kinderopvang waar alle professionals een veilige plek hebben voor de kinderen van ouders die niet thuis kunnen zijn nu hun kinderen wel thuis zijn. Laten we dus kijken naar het gezamenlijk belang en verder kijken dan het individuele belang.

Dit is tevens een oproep aan ouders: betaal je factuur, zoals je dat gewend bent, zodat jouw gastouder wel klaar kan staan voor het kind van een ouder met een cruciaal beroep. Is dat niet nu door ziekte van de gastouder, dan is het altijd daarna. De regeling werkt alleen maar wanneer iedereen zich hieraan houdt.Bovenstaand houdt in dat je dus geen extra betaling ontvangt als jij binnen de normale werktijden andere kinderen opvangt of als ouders uit vitale beroepen binnen jouw werktijden meer uren afnemen.
Er komt misschien wel een compensatie voor 24-uurszorg, dus als jij buiten jouw normale werkuren kinderen opvangt. Maar hierover is nog niks concreet.


Voor ouders die in vitale beroepen werken en nu dus meer opvang afnemen dan normaal betekend dit dat zij dus ook niet meer uren dan normaal hoeven te betalen. Hierdoor hoeven zij ook geen wijzigingen door te geven aan de belasting.

Kort samengevat: Ouders moeten hun factuur ( normale uren ) gewoon betalen zo krijg je inkomen voor de gastouder. Gastouders kunnen daardoor kinderen opvangen van ouders in de vitale beroepssector, dit is dan kosteloos.

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag, liefst via de mail!

Met vriendelijke groet,
Jannie, Manon en Claudette
TisKidz

18-3-2020

Update gastouderopvang en corona virus

Zijn er ouders die nog nooit gebruik hebben gemaakt van de gastouderopvang en nu aan het werk moeten en geen andere opvang meer hebben?
Dan kunnen zij zich via bijgesloten Aanvraagformulier noodopvang cruciale beroepsgroepen(1).pdf direct aanmelden zonder koppelingsgesprek.


Tevens treft u in de Brief ouders_betreft zorgen kosten kinderopvang coronavirus.pdf een brief vanuit Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en BMK, lees deze goed door.

In de brief vragen zij ouders hun reguliere facturen te betalen, zodat ze recht behouden op kinderopvangtoeslag en hun plaats op de kinderopvang verzekerd blijft.
De branchepartijen gaan ervan dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren.


Wat als uw inkomen terugloopt?

Voor ouders/ zelfstandigen is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd, de Belastingdienst kan dit binnen een maand regelen.


Onze Gastouders tonen een enorme inzet en zij verdienen een groot compliment. Kan de Staatssecretaris iets voor hen doen?
De Staatssecretaris heeft een (digitale) brief Brief staatssecretaris Van Ark aan de kinderopvang(1).pdf (zie bijlage) verstuurd aan alle medewerkers en gastouders in de kinderopvang waarin zij hen bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid.


De huidige maatregelen van het noodplan zijn voor een periode van drie weken (tot 6 april). Wat kunnen wij hierna verwachten?
Er zal een robuuster plan uitgewerkt worden als de noodopvang langer dan drie weken gaat duren. SZW is hierover al aan het nadenken.


Een gastouder vangt kinderen 3 dagen per week bij de ouders thuis op onder de Regeling Dienstverlening aan huis. Beide ouders werken in ‘cruciale beroepen’. Mag de gastouder nu tijdelijk meer dan 3 dagen in de week de opvang gaan verzorgen (zodat de ouders meer kunnen werken in hun ‘cruciale beroepen’), zonder dat er verplichte lasten voor de ouders (administratie, loonbelasting, werkgeverspremies e.d.) bij komen?
De ouders mogen wel meer gaan werken, echter kunnen deze extra dagen/uren niet onder de Regeling Dienstverlening aan huis vallen. Er zijn geen coulance-maatregelen bekend voor de Regeling Dienstverlening aan huis.


Met vriendelijke groet,
Jannie, Manon en Claudette @TisKidz7-3-2020

Beste ouders en gastouders,

Langs deze weg wederom een mail van ons met antwoord op een aantal vragen die nog naar boven komen. Onderstaande regels komen vanuit de overheid, voor meer uitkeg kijkt u: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

In principe is de Gastouderopvang gesloten en is de vraag of ouders die niet in een cruciaal beroep werken hun kinderen thuis willen opvangen. Als dat echter echt niet lukt, dan kunnen ouders een beroep doen op hun gastouder.

Veel vragen krijgen wij over het wel / niet betalen van opvang waar nu geen gebruik van wordt gemaakt.

Elke ouder dient de gastouder door te betalen. U ontvangt van de overheid kinderopvangtoeslag, deze is al aan u uitgekeerd en dient hier dan ook voor te worden gebruikt! U hoeft geen wijzigingen door te geven bij de belasting! Mocht uw inkomen wijzigen dan dient u dat wel door te geven. Een deel van de kosten bestaat uit een eigen bijdrage, deze bijdrage dient u ook te voldoen. Er wordt gekeken naar manieren om de eigen bijdrage die ouders betalen achteraf te repareren.

Deze regeling geldt voor maart, maar ook voor de maand april! (mocht er een verlenging komen dan laten wij dat weten)

U maakt geen gebruik van de opvang en heeft een flexibel en / of 0-uren contract bij uw gastouder?

Ook dan dient u de factuur te betalen. De uren die u voor de aankomende maand had doorgegeven worden gewoon in rekening gebracht. Had u nog geen uren doorgegeven, dan zal er een gemiddeld aantal uren worden gefactureerd, gekeken over het afgelopen jaar dat u opvang heeft genoten. Ook in dit geval is deze regeling voor de maand maart en april hetzelfde.

Bovenstaande regels gelden ook als de gastouder ziek wordt en de opvang kan niet doorgaan of de kinderen van ouders die ziek worden en daardoor de opvang niet door kan gaan.

Bovenstaande regels gelden ook als de gastouder bij de ouder thuis opvangt. En tevens als de gastouder ZZP’er is (KvK ingeschreven).

Kom je boven de uren uit die je normaal opvangt? Die worden wel door de gastouder geschreven, hiervoor word jij als ouder gecompenseerd via de kinderopvangtoeslag.

Heb jij net een contract afgesloten met de gastouder en heb je hiervoor kinderopvangtoeslag aangevraagd? Ook hiervoor gelden bovenstaande regels.

Ben jij gastouder bij de mensen thuis en vang jij in de woning van de ouders ook kinderen op van andere ouders? Dan moet jij de kinderen van alle ouders die in een cruciaal beroep werken gewoon opvangen op die desbetreffende locatie.

Kinderen die normaal naar school gaan en waarvan ouders in een cruciaal beroep werken kunnen op school (of andere noodopvang die is geregeld) terecht tijdens de reguliere schooltijden. Zonder extra kosten voor de ouders. Kiest u ervoor de kinderen toch naar de gastouder te brengen dan dient u de gastouder wel te betalen voor deze opvang.

Juist is er gekozen om de betalingen door te laten gaan, kinderopvangtoeslag is al een recht. Dat loopt al.

Als ouders nu niet doorbetalen moet er een nieuw potje komen om de mensen zoals gastouders te gaan compenseren. Dat is op den duur veel duurder en zal administratief veel meer voeten in aarde gaan hebben. Daarnaast wil de overheid voorkomen dat er in het systeem bij de kinderopvangtoeslag chaos zal ontstaan.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de gastouder of noodopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Neem uw verantwoording! Blijf thuis indien dat kan, neem geen risico’s!

Met vriendelijke groet,

Jannie, Manon en Claudette
TisKidz


16-3-2020

Beste ouders en gastouders,

Er blijven nog een aantal vragen hangen begrijpen wij, daarom nog een mail vanaf onze kant met antwoord op de belangrijkste vragen.
Meer vragen met antwoord treft u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Mag mijn kind naar de kinderopvang of de gastouderopvang?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.   U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Branche vereniging kinderopvang:
De kinderopvangtoeslag en facturatie loopt gewoon door, waardoor kinderopvang nog altijd gefinancierd wordt. Ouders wordt gevraagd de factuur gewoon te betalen. Momenteel kan de kinderopvang daardoor een sleutelrol vervullen in het verzorgen van opvang voor ouders die werken in de ‘cruciale beroepsgroepen.’

Met vriendelijke groet,

@TisKidz, Jannie, Manon en Claudette


15-3-2020

Langs deze weg een update voor de gastouderopvang.

Bewondering en respect hebben wij voor iedereen in de zorg, waar ook onze gastouders toebehoren. Wij willen jullie langs deze weg dan ook een hart onder de riem steken!

Zoals jullie in de persconferentie hebben kunnen horen gaat de kinderopvang dicht t/m 6 april. Wel mogen jullie opvang bieden aan kinderen wiens ouders in vitale beroepen werken. Er is een lijst met vitale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Pedagogisch medewerkers vallen vanaf nu ook onder deze categorie.
In de komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt. Kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.

(bron: kinderopvang.nl)

Advies voor gastouders die ouders willen helpen maar met kind-aantallen zitten? Adviseert GGD GHOR Nederland om gelet op deze uitzonderlijke situatie in het toezicht tijdelijk coulance te betrachten bij personeelstekort (enkel) ten gevolge van de RIVM richtlijn. Bij die beoordeling staat natuurlijk het belang van het kind altijd voorop. Dit advies geldt in ieder geval t/m 6 april. Dus let op, deze regeling is alleen in noodsituaties mogelijk en hierbij dient altijd: veiligheid voorop! Juist als gastouder is het momenteel de kracht dat jullie kleinschalig zijn! (https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200313-bericht-houders-coulance-ivm-corona.pdf)

Het advies van RIVM blijft wel:
Kinderen die ziek zijn of gastouders die ziek zijn mogen niet naar de opvang / kinderen opvangen!


Mocht u vragen hebben aan ons dan willen wij deze zoveel mogelijk graag per e-mail ontvangen zodat wij telefonisch goed bereikbaar blijven voor spoed gevallen. Hiervoor alvast onze dank!
Vragen per mail kunnen naar: claudette@tiskidz.nl of jannie@tiskidz.nl


Wij volgen het nieuws op de voet en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we die met jullie delen.

Wees verstandig en denk goed na welke beslissing jullie nemen, neem geen risico!


13-3-2020

Bron: Boink:
Landelijk advies coronavirus: gevolgen voor de kinderopvang

In Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De kinderopvang blijft gewoon open. Desondanks hebben de maatregelen wel gevolgen voor de kinderopvang. Vertegenwoordigers van houders en ouders in de kinderopvang, waaronder BOinK, zijn in gesprek met het ministerie van SZW over de maatregelen in reactie op het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de kinderopvangsector.

Een van de onderwerpen waar de partijen overleg over voeren, is het verlichten van de druk op de kinderopvangsector die als gevolg van uitval van personeel ontstaat voor de periode van de maatregelen van de RIVM. Daarbij is de kinderopvang aangemerkt als belangrijke sector die ouders in staat stelt te blijven werken en zo andere vitale sectoren draaiend te houden. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de mogelijke financiële gevolgen voor houders en ouders. Daarbij hebben we specifiek aandacht gevraagd voor het beschikbaar blijven van de kinderopvangtoeslag, ook bij een eventuele verplichte sluiting van een locatie. Over deze onderwerpen blijven we met het ministerie in overleg.

Toezicht en corona

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie te maken krijgt met de uitval van personeel. GGD GHOR legt in een brief aan de houders van kinderopvangorganisaties uit dat de GGD inspecteur coulant om kan gaan met bepaalde situaties. Voorop staat het belang van het kind. De (emotionele) veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen mag niet in het geding zijn.

Het landelijke advies van de Rijksoverheid

Minister-president Rutte en minister Bruins hebben onderstaande maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) tijdens een persbijeenkomst op 12 maart toegelicht.

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.


12 maart 2020:


Langs deze weg een update vanaf onze kant, deze update is naar aanleiding van de persconferentie van 12 maart 15.15 uur.

Er zijn maatregelen getroffen in ons land:

Blijf thuis als u een loop neus heeft, keelpijn, als u hoest of koorts heeft.

Ontzie kwetsbare mensen en ouderen.

De maatregelen zijn in elk geval tot en met eind van deze maand geldig (31 maart).

Wat de gastouderopvang betreft: wij sluiten nog niet, bij kinderen ziet het RIVM weinig besmettingen en jongeren hebben niet het hoogste risico. Daarbij speelt ook het economische aspect mee, als onze gastouders niet werken kunt u ook niet aan het werk.

Als de gastouder last heeft van bovenstaande klachten, dan bellen met de GGD om te bekijken of jij aan het werk kan / mag blijven! Graag TisKidz op de hoogte houden!

Boink meldt het volgende:

Moet ik als ouder betalen wanneer mijn kinderopvanglocatie sluit?

Indien sluiting plaatsvindt op aanwijzing van de overheid, is er sprake van overmacht. De kinderopvanglocatie kan dan geen kinderen opvangen en ouders hoeven dan niet te betalen voor de niet-geleverde opvang, en het geld wat hiervoor al betaald is moet worden terugbetaald aan ouders. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderopvangtoeslag ? het aantal uren afgenomen kinderopvang wordt immers minder. Let erop dat u dit aanpast op MijnToeslagen.nl. Als u daarover vragen heeft, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Verder nemen wij ook maatregelen binnen TisKidz. Wij zullen meer vanuit huis werken, dat zal inhouden dat wij momenteel alles wat telefonisch of via de mail kan worden afgehandeld dan ook op deze wijze zullen benaderen. Wij komen in meerdere regio's en willen voorkomen dat wij het virus meenemen naar onze gastouders.

Donderdag 19 maart hebben wij de training Gezonde Start gepland, aangezien er gastouders vanuit meerdere plaatsen aan zullen schuiven denken wij dat het verstandig is deze avond te verschuiven.

Mochten er vragen zijn willen jullie ons dan zoveel mogelijk via de mail benaderen zodat wij goed bereikbaar blijven!

'Waterfeest' groot succes

Zaterdag 14 september hebben we het thema water drinken afgesloten met een feest. Klik hier voor de foto's: /fotogallerij


Weer goedgekeurd


Hij is weer binnen: keurmerk meldcode van de LandelijkeVakgroep
AandachtsfunctionarissenKindermishandeling. Geldig tot 08-2021


Ons nieuwe jaarthema:

Vanaf oktober starten wij met ons nieuwe jaarthema. Na een succesvol jaar het thema water drinken te hebben gedaan starten wij met het thema groente.

Dinsdag 8 oktober staat de 'aftrap' voor dit thema gepland!

Wil jij nog met het thema water drinken starten? Dat kan uiteraard ook! Mail ons even voor meer informatie: info@tiskidz.nl

Toeslagen 2020

Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geindexeerd. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de voorgenomen tarieven voor 2020 bekend gemaakt.

Voor gastouderopvang is dat € 6,27 is nu € 6,15

EHBO herhaling

Donderdag 12 septemberheeft een deel van onze gastouders haar EHBO weer opgefrist. Altijd weer een leerzame avond!


Gastouder van de maand mei

Maandelijks ontvangt één van onze gastouders de TisKidz medaille. Wij zetten onze dames graag in het zonnetje. In de maand mei was Juultje aan de beurt van Sheth Kleinschalige Kinderopvang door Gastouder. Gefeliciteerd!


Tweede Tink Training groot succes

Woensdagavond 22 mei 2019 hebben een leuke enthousiaste groep gastouders de tweede Tink-training doorlopen. Sensitieve responsiviteit.


Nieuw bij TisKidz: de voorleestas

Deze tassen worden gemaakt door onze gastouders en worden onderling aan elkaar uitgeleend.
In de tassen zit een boek en daarbij spulletjes die te maken hebben met het boek. Zoals kleurplaten, knuffels, ballonnen etc. maar net wat bij het boek past.
Alle gastouders mogen een tas maken en de uitgeleende tas mag ook bijgevuld worden met spulletjes.

Een super leuke toevoeging op het thema interactief voorlezen welke onderdeel is van onze Tink-training.

Gegevens uitwisseling

Kinderopvangorganisaties en Belastingdienst gaan intensiever gegevens uitwisselen. Dit zal vanaf halverwege 2020 opgepakt worden en heeft alles te maken met het verbetertraject van de kinderopvangtoeslag.

Lees hier het hele artikel: