INFO@TISKIDZ.NL                                                


Nieuwe beslisboom voor alle leeftijden beschikbaar

8-7-2022

Er is een kleine wijziging doorgevoerd voor 0-3 jarigen. Voor deze groep is er een stap toegevoegd met de vraag: Heeft een huisgenoot of een nauw contact van het kind de afgelopen 10 dagen Corona gehad? zo ja: blijf thuis en doe een zelftest.


De nieuwe versie van de beslisboom (7 juli 2022) is gemaakt in samenwerking met het RIVM en AJN Jeugdartsen.

Bron: Boink

www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2022/nieuws-nieuwe-versie-beslisboom-voor-alle-leeftijden-beschikbaar


Beweeg je blij

Ruim honderd kinderopvang- en gastouderlocaties ontvangen een Beweeg je Blij!-pakket. Beweeg je blij! is een project van GGD Friesland dat gastouders en pedagogisch medewerkers helpt om (nog) meer te bewegen met jonge kinderen. Deelnemende locaties krijgen in 2022 vier keer een beweegpakket met inspiratie en materialen om op een leuke en laagdrempelige manier met de 0- tot 4-jarigen te bewegen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om kinderen van één tot en met drie jaar per dag minimaal 180 minuten te laten bewegen, inclusief matig of zwaar intensieve inspanning. GGD Friesland hoopt via de kinderopvang te bereiken dat kinderen meer gaan bewegen. Om medewerkers in de kinderopvang te voorzien van tips hóe ze die beweging kunnen stimuleren, zijn de beweegpakketten ontwikkeld.

Elk pakket heeft een ander thema. Daarbij zijn ook materialen meegeleverd die nodig zijn voor beweegspelletjes. Het eerste pakket, dat eerder deze maand tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd werd verstuurd, had bijvoorbeeld het thema ‘wandelen’: hoe maak je wandelen leuk? En wat kun je onderweg allemaal doen?

Beweeg je blij! is een initiatief van het programma Nuchter over Gewicht in samenwerking met Sport Fryslân, GGD Fryslân, Gastouderbureau Tiskidz, Kinderopvang Friesland en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Stichting De Friesland steunt Beweeg je blij! met een financiële bijdrage.

Aanmelden voor een beweegpakket is helaas niet meer mogelijk. Wel kunnen niet-deelnemende organisaties hier inspiratie opdoen.

Meer toezicht op gastouderopvang

Bron: Boink
Meer toezicht gastouderopvang

Vanaf 2022 wordt er meer gecontroleerd in de gastouderopvang. Gemeenten krijgen hiervoor € 6,4 miljoen per jaar. Met als doel dat gemeenten geld hebben voor meer inspectiebezoeken (door de GGD) en een langere bezoekduur. Op de lange termijn is het doel om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren. Met de intensievere toezicht en handhaving wordt eerst de huidige kwaliteit beter in beeld gebracht.

Dit staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

BOinK wordt door het ministerie van SZW betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de gastouderopvang. Dit zal een langer proces zijn, maar de eerste oriënterende gesprekken hebben al plaats gevonden.


The Daily Mile

30-4-2021

Vol trots willen wij jullie op de hoogte brengen van onderstaande:

Wij mogen als enige gastouderbureau in Nederland deel nemen aan de pilot The Daily Mile. We hopen dus dat er veel gastouders van Tiskidz ons willen helpen.
Daarom willen we jouw en je gastkindjes vragen om mee te doen!

Wat houdt precies The Daily Mile in?


Het is de bedoeling dat er drie keer per week met de kinderen gelopen gaat worden. Hieronder tref jij alle belangrijke informatie aan.
Om te kijken of dit voor meer gastouders haalbaar is/een toevoeging is…..willen we dan met jou vragenlijsten bijhouden om te kijken waar jij tegen aan loopt en of

jij tips hebt om het eventueel makkelijker haalbaar te maken.
In het kader van gezonde gastouderopvang vinden wij dit er heel goed bij passen en lijkt het ons een waardevolle toevoeging.
Ook kunnen we hiermee naar buiten treden zodat we gastouderopvang weer goed op de kaart kunnen zetten! Want net als kinderdagverblijven, BSO en scholen doet ook

gastouderopvang er toe!


Laat het ons weten voor 10 mei of jij wil meedoen. Mocht je nog vragen hebben laat het weten! info@tiskidz.nl