Registratie nummer LandelijkRegisterKinderopvang 154768200

Welke eisen gelden er voor gastouders?

De gastouder is 18 jaar of ouder en zorgt voor een verantwoorde zorg voor de gastkinderen. Ook opa's en oma's mogen dit werk dus doen. U hoeft geen eigen kinderen te hebben. Uiteraard moet u wel een grote affectie met hen hebben en ze een veilige en geborgen opvang kunnen bieden.

Werktijden

Wat betreft werktijden stelt TisKidz geen eisen. U kunt zelf bepalen wanneer en hoe vaak u kinderen wilt opvangen. Natuurlijk gaat dit wel in overleg met de vraagouders én met TisKidz. 

Opleidingen

U bent in het bezit van een MBO-2 opleiding 'Helpende Welzijn' of een ander goedgekeurd diploma. Daarnaast bezit u het 'Kinder EHBO' volgens de eindtermen van Oranje Kruis, Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO), Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert, module Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving of Eerstehulpverlener van het Nederlands Instituut Voor Kwaliteitszorg Training & Advies (Nikta), Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV of Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis.


Diploma lijst
 
 
 
 

Opvang gastkinderen

Als gastouder vangt u maximaal zes kinderen op. Van hen zijn er maximaal twee jonger dan 1 jaar. Er mogen maximaal vijf kinderen jonger dan 5 jaar zijn. Bij deze regels worden eventuele eigen kinderen meegeteld. Er zal verder altijd worden gekeken naar de competenties van de gastouder en naar de mogelijkheden met betrekking tot opvang, zoals bijvoorbeeld slaap- en speelruimte. Ook vraagouders bepalen of zij akkoord gaan met de leeftijdsopbouw van een bepaalde groep. 

 

Achterwacht

Een gastouder is verplicht een achterwacht te hebben die in geval van 'nood' kan bijspringen als er meer dan vier kinderen worden opgevangen. Deze achterwacht dient in het bezit te zijn van een 'Verklaring Omtrent Gedrag' en mag op niet meer dan vijftien minuten afstand van de woning van de gastouder wonen.

Continue screening

 Sinds 1 maart 2013 geldt in de gastouderopvang de continue screening. Dit betekent dat alle wijzigingen in uw justitiële documentatie worden doorgegeven aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Denk hierbij aan overtredingen en/of misdrijven. Wanneer dit gebeurt, zal er een signaal worden afgegeven aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (GGD).

Er wordt op dat moment geen mededeling gedaan over het strafbare feit, maar uw werkgever zal u wél verzoeken een nieuwe 'Verklaring Omtrent Gedrag' aan te vragen. Er wordt vooral gelet op zeden- en geweldsdelicten. U hoeft niet veroordeeld te zijn door een rechter. Wanneer u verdacht bent, kan dit een afgeving van uw 'Verklaring Omtrent Gedrag' in de weg staan.

Zonder deze verklaring kunt u ontslagen worden. Het hebben van deze verklaring is tenslotte verplicht bij het werken in de kinderopvang. 

Nieuwe VOG aanvragen via TisKidz

Bij TisKidz kunt u een nieuwe 'Verklaring Omtrent Gedrag' aanvragen. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen via: claudette@tiskidz.nl. Wanneer u uw VOG aanvraagt via TisKidz, hoeft u er de deur niet voor uit en kost het u minder (slechts 24,55 euro).